قیمت اصلی 2,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,950 تومان است.